ความหมายของ ปิดตาพังพกาฬ

ความเป็นมาของพังพระกาฬ
เป็นหนึ่งในพระคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช

เมื่อคราวที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลประจำหลักเมือง คิดที่จะสร้างเหรียญ
ด้านหนึ่งเป็น จตุคามรามเทพ อีกด้านหนึงเป็น ปิดตาพังพกาฬ

ซื่งผู้ร่วมจัดตั้งศาลหลักเมืองขณะนั้น คือ พลตำรวจโท สรรเพชญ ธรรมาธิกุล
ผู้สร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราช (อดีต)ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เคยเห็นพระปิดตานี้ ที่มีดอกจันอยู่กลางศรีษะ สมัยเด็ก ซื่งท่านจะรายละเอียดไม่ได้
จึงใช้องค์ต้นแบบมาจาก พระปิดตาศรีวิชัย

อาณาจักรศรีวิชัย หรือ อาณาจักรศรีโพธิ์ เกิดในปี พ.ศ. 1202 -1920

ภาพแสดงอาณาจักรศรีวิชัย

องค์จตุคามรามเทพ มีบริวารทหารกล้าสี่คน ประกอบด้วย พญาชิงชัย พญาหลวงเมือง พญาสุขุม และพญาโหรา
ทั้งหมด เป็นกำลังหลักในการปราบปรามพวกพาหมณ์ที่ปกครองเมืองตามพรลิงค์อยู่ก่อน

เมือได้เมืองมาแล้วก็ได้สร้างพระบรมธาติเจดีย์ สถาปนาเมืองสิบสองนักษัตร หรีอ กรุงศรีธรรมโศกฝังรากฐานพระพุทธศาสนา
จนได้รับพระเกีรยติว่า “พญาศรีธรรมาโศกราช”
ภายหลังท่านเป็นเทวดารักษาเมือง สถิตอยู่ ณ. รูปจำหลักที่บานประตูไม้ทั้งสองข้างทางขึ้นลาน
ประทักษิณรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนั่นเอง

ส่วนบริวาณทั้งสี่ก็เป็นเทวดารักษาเมืองประจำทิศของเมืองเช่นกัน

และกล่าวกันว่า ปิดตาพังพกาฬ หมายถึง ทหารเอกของ องค์จตุคาม ซึ่ง คือ“พญาศรีธรรมาโศกราชนั่นเอง

 

ศูนย์พระชั้นนำ จอง จำหน่าย วัตถุมงคลใหม่