พระบูชาในตำนานของประเทศไทย ในแผ่นดิน รัชกาลที่๙ ( พระพุทธรูป ภปร.ปี 2508 )

ประวัติพระพุทธรูป ภปร.ปี 2508 พระพุทธรูป ภปร.ที่สร้างขึ้นในครั้งนี้

เดิมคณะกรรมการจะ จัดสร้างตามแบบพระพุทธรูป ภปร.รุ่น พระกฐินต้น วัดเทวะสังฆาราม ทุกประการ แต่เมื่อคณะกรรมการ ได้นำพระพุทธรูป ที่ออกแบบ สร้างแล้ว ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย ทรงพระมหากรุณาธิคุณ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบให้ถูกต้อง เหมาะสมกับ พระพุทธลักษณะยิ่งขึ้น ด้วย พระบรมราชวินิจฉัยของพระองค์เอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาท พร้อม พระบรมโอรสาธิราช เสด็จเททองหล่อ และ ทรงเป็นประธานในพิธีในโบสถ วัดบวรนิเวศวรวิหาร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2508

พระองค์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย แก้ไขพุทธลักษณะคล้ายคลึงใกล้เคียง ไปทางพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเป็นอันมาก นอกจากนี้ยังได้พระราชทานภาษิต สำหรับ จารึกไว้ที่ฐานด้านหน้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชาติ ว่า “ทยฺยชาติ สามคฺคิย สติสญฺชานเนน โภชิสิย รกฺขนฺติ” แปลว่า “คนชาติไทย จะรักษาความเป็นไท อยู่ได้ด้วยมีสติ สำนึกอยู่ในความสามัคคี” ส่วนที่ฐานด้านหลังจารึกใจความว่า “เสด็จพระราชดำเนินในพิธี หล่อ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 29 สิหาคม พ.ศ.2508” โดยมอบหมายให้ศาสดาจารย์ ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ นายช่างศิลป์ กรมศิลปกร ปั้นหุ่นขึ้นใหม่ ได้ทรงควบคุมการปั้นหุ่น ให้อยู่ในพระบรมราชวินิจฉัย โดยตลอด ฉะนั้น พระพุทธรูป ภปร. รุ่นนี้ จึงสมบูรณ์แบบครบถ้วน รวมเอาสัญลักษณ์ของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าไว้ด้วยกันอย่างบริบูรณ์ มีคุณค่า ทั้งทางศิลปะประติมากรรม ประวัติศาสตร์ และคุณค่าแห่งจิตใจ

 

วัตถุมงคลที่จัดสร้าง ครั้งนี้

1.พระพุทธรูป ภปร.ขนาด 9 นิ้วรมดำ

2.พระพุทธรูป ภปร.ขนาด 5 นิ้วรมดำ

3.พระกริ่ง ภปร.สัมฤทธิ์ รมดำ

 

ปรากฏว่ามีผู้สั่งจองกันอย่างมากมายเป็นประวัติการณ์ กล่าวคือ

ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว มีผู้สั่งจองจำนวน  4,247 องค์

ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว มีผู้สั่งจองจำนวน  21,449 องค์

รวมแล้ว 25,696 องค์

ด้วยจำนวนพระที่มากเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับการดำเนินงาน เป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันใจผู้สั่งจอง เวลาผ่านไป 3-4ปี ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้รับพระพุทธรูปที่สั่งจอง ฉะนั้นจึงแก้ไขด้วยการ ทยอยสร้างกันออกมาเป็นรุ่นๆ แต่มีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกต่างกรรมต่างวาระกันไป เมื่อ สร้างได้ครบจำนวนของแต่ละรุ่น ๆ เบื้องต้น เป็นพิธีกรรมการสร้างครั้งแรก ซึ่งเป็นการเทหล่อ โบราณแบบดินไทย ต่อมาคณะกรรมมอบให้ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ สั่งซื้อเครื่องมือหล่อโลหะ ตามกรรมวิธีสมัยใหม่ เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อหล่อสร้างให้เสร็จรวดเร็วทันกับ ความต้องการของผู้สั่งจอง

 

พระบูชา ภปร. 2508 หน้าตัก 9 นิ้ว แท้ กะ ปลอม ดูอย่างไร?

หลักการพิจารณาของแต่ละรุ่น ครั้งแรก สร้างด้วยวิธีหล่อโบราณแบบดินไทย พลิกดูใต้ฐานจะปรากฏคราบดินไทย และทรายหุ่นพระ อัดแน่นอยู่ภายใน ….พระพุทธรูป ภปร.ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อพระจะมีความหนา และปรากฏตะปูยึดพิมพ์ฝังอยู่ในเนื้อถายในใต้ฐานขององค์พระ ปรากฏคราบดินไทยและทราย ที่ขึ้นหุ่นพระ เมื่อลูบที่ตัวอักษร ที่จารึกจะสดุดมือ เกิดจากรอยเครื่องกรอฟัน นำมาใช้ เขียนตัวอักษรที่ฐาน แตกเป็นเสี้ยนเล็กๆ ที่ขอบตัวอักษร…….ที่พระเศียร จะมีลักษณะม้วนกลมมียอด เป็นลักษณะก้นหอย เด่นชัด (ของเก๊จะเป็นตุ่มกลมๆ แล้วแต้มจุดเล็กๆ บนตุ่มกลม เป็น สองชั้น) จึงเป็นพระยุคแรกที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน หากแตกต่างไปจากนี้ถือเป็นรุ่นหลัง ซึ่งจะมีความนิยมน้อย

 

….พระพุทธรูป ภปร.ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ การสร้างครั้งแรก เป็นการหล่อโบราณแบบดินไทย เช่นเดียวกับขนาด 9 นิ้ว ข้อสังเกตุเพิ่มเติม คือ จะมีชนวนที่ ฐานด้านล่างทั้ง ซ้าย-ขวา และฐานด้านล่าง มีเนื้อปูดออกมา ซึ่งคือร่องรอยชนวน สำหรับเทโลหะให้ ไหลไปตามแม่พิมพ์ นิยมเรียกกันว่า “สามขา” การตอกหมาย เลขประจำองค์พระ เป็นเลขอารบิค ตอกบริเวณผนังด้านใน บริเวณตรงกับพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.จำนวน สี่หลัก แต่ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ลักษณะพระพักตร์สั้น,พระกรรณยาว,ตัวหนังสือจารึก เรียบร้อยสวยงาม กว่ายุคหลัง ปัจจุบัน ที่มีขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เป็นรุ่นที่หาอยากที่สุด ราคาสูงมาก หลายบาทอยู่นะ ขึ้นอยู่กับความสวยงามของผิวดั้ง เดิม ไม่มีตำหนิ หรือหล่อไม่เต็ม หรือแตกหัก บางส่วน ซ่อมมา

 

การสร้างพระพุทธรูปครั้งต่อมา รับผิดชอบโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซึ่งได้ใช้เครื่อง มือสร้างสมัยใหม่ใช้หุ่นดินฝรั่งหรือปูนขาว เมื่อล้างทำความสะอาดเอาคราบปูนขาว ออกผิวพรรณบริเวณใต้ฐานด้านในจะมีความเรียบร้อย สวยงามและมีลักษณะย่นคล้ายหนังไก่ จึงนิยมเรียกกันว่า “รุ่นหนังไก่”

การสร้างเพิ่มโดย กองกษาปณ์ ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 3 มีเลขลำดับบอกครั้งที่สร้างนำหน้า ตามด้วยขีดและหมายเลขประจำองค์พระ เช่น การสร้างเสริมครั้งที่ 1หมายเลขประจำองค์พระ 9999 ก็จะตอกเลขเป็น 1- 9999 ครั้งที่ 2 – 9999 ครั้งที่ 3 – 9999 ตามลำดับอย่างไรก็ตาม การสร้างเสริมครั้งที่ 1ถึง3 ดังกล่าวนั้น หมายเลขประจำองค์พระในแต่ละครั้ง จะเป็นตัวเลขเพียง สี่หลักเท่านั้น ไม่เกินกว่านี้ และหลังจากการสร้างเสริมครั้งที่ 3 แล้วก็ไม่ได้ตอกเลข ลำดับครั้ง และเลขประจำองค์พระอีกเลย ในพระบูชาขนาด 5 นิ้วนั้น รุ่นแรก หรือ รุ่นสามขา ได้รับความนิยมสูงสุด รองลงมาก็จะเป็นสร้างเพิ่ม ครั้งที่ 1,2,3, ตามลำดับ ที่ไม่ตอกหมายเลข ได้รับความนิยมน้อยสุด ข้อมูลนี้เป็นข้อมูล อย่างคร่าวๆ เท่านั้น สำหรับผู้ที่มีแล้วหรืออยากมี พระบูชาของพระเจ้าแผ่นดิน ที่พระกรุณาทรง โปรดเกล้าให้จัดสร้างขึ้นหลังจากที่พระองค์ ท่านทรงผนวชแล้ว เป็นรุ่นแรกหรือครั้งแรก ในรัชกาลที่ 9.

ศูนย์พระชั้นนำ จอง จำหน่าย วัตถุมงคลใหม่