จตุคามรามเทพ หลักเมืองมหามงคล50 – 4ซม. – น้ำเงิน

฿600.00

รายละเอียด

รุ่น  หลักเมืองมหามงคล 50 

เนื้อ  กระเบื้องเคลือบ สีน้ำเงิน

ขนาด   4  ซม.

จำนวนสร้าง    2,999   องค์

 

หลักเมืองมหามงคล 50

ในปี 2548 ท่านพระครูกาชาด เจ้าอาวาสผู้ดูแล พระบรมธาตุเจดีย์ ได้ร่วมกับ คุณณสรรค์ พันธรักษ์ราชเดช บุตรของ พล.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช จัดสร้างสิ่งมงคลสักการะ “ ท้าวจตุคาม ท้าวรามเทพ รุ่น พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง “
และ ในปี 2549 ก็ได้ร่วมกันจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในวาระอายุ 9รอบ 108ปี ของ ท่านขุนพันธ์
และในปี 2550 ท่านทั้งสอง ก็ได้ร่วมกันจัดสร้างวัตถุมงคล อีกรุ่นหนึ่ง คือ “ หลักเมืองมหามงคล50 ทุกแบบพิมพ์ทรงดังกล่าวล้วนแล้วจัดสร้างขึ้นด้วยความประณีตพิถีพิถัน มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นสำคัญ มีเนื้อหามวลสารอันศักดิสิทธิ์มากมายของ พล.ต.ต. ขุนพันธรักษ์ราชเดช ซึ่งต่อมาได้ก่อให้เกิดเป็นวัตถุถมงคลหลายรุ่นผ่านพิดธีกรรมทับถมมานับครั้งมิถ้วนนับตั้งแต่ ขุนพันธ์พุทธาคมเขาอ้อ , มงคลจักรวาล พุทธาคมเขาอ้อ, ,พยัคฆ์ทักษิณ,, บูรณะหลักเมืองนครศรีณ 2547 , พุทธศิลป์ย้อนยุค วัดนาสน, ไตรภาคีศรีนคร วัดนางตรา , พุทธามหาเวท วัดศาลาไพ, พระเสื้อเมือง พระทองเมือง วัดหน้าพระบรมธาตุ, หลักเมืองรุ่นพิเศษ 9 รอบ 9 พิธี 108 ปี ท่านชุนพันธ์ วัดหน้าพระบรมธาตุ,หลักเมืองพุทธาคมเขาอ้อ , สำนักตักศิลาวัดเขาอ้อ

โดยประกอบพิธีกรรมย้อนรอยวัตถุมงคลหลักเมืองยุคแรก 16 วาระโสฬสมหามงคล ดังนี้ คือ

วาระที่1  ประกอบพิธีบวงสรวงเปิดพิมพ์พระผงไม้ตะเคียนนำฤกฤษ์ ขนาด 5 ซม. เพื้องหน้าพระพักตร์องค์เศรียรหลักเมืงอซึ่งแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองต้นเดียนวกัน ณ ศาลหลักเมือง ในฤกษ์เช้า วันที่ 19 พฤศจิกายน 2549

วาระที่2 ประกอบพิธีปลุกเสกปรุงยาวาสนามหาจินดามณี โอสถอันพิลาศเลิฤศล้ำยอดยาในโลกแผ่นดิน โดยมีพ่อท่านหรั่งสำนักสงฆ์ห้วยเตง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และมีอาจารย์เอกวิทย์ ยอดระบำ เจ้าพิธีกรรมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ศาลหลักเมือง ในฤกษ์บ่าย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2549

วาระที่3 ประกอบพิธีบวงสรวงเปิดพิมพ์รพะผงไม้ตะเคียนนำฤกษ์ ขนาด 4 ซม. ณ.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 26 พฤศจิกายน 2549

วาระที่4 ประกอบพิธีบวงสรวง องค์เทพธิดาอินทภาณีแม่นางตะเคียนทองเสาหลักเมือง ณ ลากนกหว้า เขายอดเหลือง สถานที่กำเนิดต้นตะเคียนเสาหลักเมือง วันที่ 5 มาราคม 2550

วาระที่5 ประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระโพธิสัตว์พังพะกฬ ณ ศาลพังพะกาฬ บ้านกำเนิด วันที่ 6 มกราคม 2550

วาระที่6 ประกอบพิธีบวงสรวงองค์พญาราหู ณ วัดเขาพระราหู จ.สุราษฏรฺธานี วันที่ 7 มกราคม 2550

วาระที่7 ประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระพุทธสิหิงค์ ณ อพระพุทธสิหิงค์ศาลากลางจังหวัด วันที่ 14 มกราคม 2550

วาระที่8 ประกอบพิธีบวงสรวงเปิดพิมพ์พระผงไม้ตะเคียนนำฤกษ์ ขนาด3 ซม. ณวัดหน้าพระบรมธาตุ ในฤกษ์บ่าย วันที่ 20 มกราคม 2550

วาระที่9 ประกอบพิธีเททองนำฤกษ์ ณ วัดหน้าพระบรมธาตุ ในฤกษ์เย็นวันที่ 20 มกราคม 2550
วาระที่10 ประกอบพธีบวงสรวงประจุพุทธาคม ณ ถ้ำฉัตรทัณฑ์ สำนักวัดเขาอ้อ ในวันที่ 22 มีนาคม 2550

วาระที่11 ประกอบพิธีบวงสรวงปลุกเสกอัญเชิฤญจ้าวสมุทร ณ กลางทะเลชุมพร ในวันที่ 24 มีนาคม 2550

วาระที่12 ประกอบพิธีบวงสรวงพุทธาภิเษก ณ โบสถ์มหาอุด วัดเขาขุนพนม (หนึ่งในสถานที่ประกอบพิธีพระหลักเมืองยุคแรก) ใน วันที่ 31 มีนาคม 2550

วาระที่13 ประกอบพิธีบวงสรวงองค์เศยีรหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง ในฤกษ์เช้า วันที่ 2 เมษายน 2550

วาระที่14 ประกอบพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ณ ศาลหลักเมือง ในฤกษ์ บ่ายวันที่ 2 เมษายน 2550

วาระที่15 บวงสรวงองค์ท้าวจตุคาม และองค์ท้าวรามเทพ ณ วิหาร พระทรงม้า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในฤกษ์ เช้า วันที่ 6 เมษายน 2550

วาระที่16 ประกอบพิธีสมโภชพุทธาภิเษกกลางหาวรับแสงสุริยันจันทรา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ใน ฤกษ์บ่าย วันที่ 6 เมษายน 2550