พระสิวลี ลอยองค์ กะไหล่ทอง

฿500.00

++ วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับปี 2561 ปีจอ ++

รายละเอียด

พระสิวลี ลอยองค์ กะไหล่ทอง 

อธิษฐานจิต โดย  หลวงปู่สมบุญ  สวนนิพพาน วัดปอแดง 

++ วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับปี 2561 ปีจอ ++

ขนาด สูง  3.6 ซม.

คาถาบูชา 

ตั้งนะโม 3 จบ

สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต

โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห

ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ