หลวงปู่ทวด ภ.ป.ร. เนื้อว่าน ทรงสี่เหลี่ยม คู่ 

฿3,500.00

รายละเอียด

หลวงปู่ทวด ภ.ป.ร.

เนื้อว่าน ทรงสี่เหลี่ยม คู่ 

ด้านหลังมี ตรา ภ.ป.ร. เป็น เนื้อเงิน

สร้างโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2547
จำนวนสร้าง   84,000  องค์